Predstavenie spoločnosti.

Firma 2P, s.r.o. Košice bola založená v roku 2008 pracovníkmi dlhodobo pôsobiacimi v oblasti počítačových sieti.


Naši zákazníci od nás očakávali zvýšenie kvality a flexibility spolu so znížením cien. V krátkom čase sme sa stali poprednými dodávateľmi veľkých IT firiem, ktoré nemajú vlastných technikov, ale aj firiem, ktoré pochopili, že je výhodnejšie zadať projekt dodávateľovi na kľuč.


Naši špecialisti dokážu navrhnúť optimálnu počítačovú sieť podľa požiadaviek užívateľa, predložiť niekoľko variant riešení a optimalizovať náklady. Technické oddelenie zabezpečuje profesionálnu montáž a záverečné certifikačné merania metalických a optických sieti.  Samozrejmosťou sú meracie protokoly každého metalického kábla alebo optického vlákna.