Referencie

Continental Matador Truck Tires s.r.o. Púchov                 Kompletná obnova infraštruktúry v závode v rokoch 2002 – 2021

Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o.            Návrh a kompletná realizácia novej štruktúrovanej kabeláže v rokoch 2014-21

Cassovar business center II – T-Systems Kosice            Návrh a kompletná realizácia novej štruktúrovanej kabeláže v rokoch 2010-21

T-Systems I Moldavská, Kosice                                         Návrh a kompletná realizácia novej štruktúrovanej kabeláže v rokoch 2014-21

Business center Tesla I a II, Kosice                                   Návrh a kompletná realizácia novej štruktúrovanej kabeláže v rokoch 2006-21

Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o.            Návrh a kompletná realizácia novej štruktúrovanej kabeláže v rokoch 2014-21

Obchodné priestory DEK TRADE                                      Vybudovanie štruktúrovanej kabeláže v obchodných priestoroch v r.2021

TEKO – Tepláreň Košice a.s.                                               Kompletná obnova infraštruktúry v závode v rokoch 2007 – 2021

BC BASTION a priestory NESS                                          Návrh a kompletná realizácia novej štruktúrovanej kabeláže v rokoch 2019-21

BC URBAN                                                                           Kompletná realizácia novej štruktúrovanej kabeláže v rokoch 2020-21

Business center Kosice                                                      Návrh a kompletná realizácia novej štruktúrovanej kabeláže v roku 2010-21

Business center Rightpower Ostrava                                Návrh a kompletná realizácia novej štruktúrovanej kabeláže v roku 2012

Business center Moldavská, Košice                                 Kompletná realizácia novej štruktúrovanej kabeláže v roku 2014

AUTOCENTRUM VW – Prešovská Košice                          Návrh a kompletná realizácia novej štruktúrovanej kabeláže v roku 2016-17

Peugeot Trnava                                                                   Ukončenie a certifikácia všetkých optických prepojov 2005 – 2006

Jadrová elektráreň Mochovce                                            Vybudovanie infraštruktúry v novom závode v rokoch 2000-2006

Carmeuse Slovakia s.r.o. Slavec                                        Vybudovanie optických trás v kameňolome Slavec v roku 2007

Vamex a.s. Košice                                                               Vybudovanie štruktúrovanej kabeláže v nových priestoroch závodu v r.2007

IIHF Slovensko                                                                    Pripojenie prenosových vozov zahraničných televízii 2011 a 2019

Valeo Slovakia s.r.o. Košice                                               Vybudovanie infraštruktúry v novom závode v rokoch 2008 – 2015

TECHNICOM TU Košice                                                      Návrh a kompletná realizácia novej štruktúrovanej kabeláže v roku 2015-16

AUTOCENTRUM VW – Prešovská Košice                          Návrh a kompletná realizácia novej štruktúrovanej kabeláže v roku 2016-17