Kontaktné informácie

Korešpondenčná adresa:

2P, s.r.o. Košice

Nám. L. Novomeského 3

Košice, 040 01

tel: 0910 539 700

email: proks@2p.sk

IČO: 43 913 075

IČO DPH: SK 20 22 513 163

bankové spojenie: SK86 1100 0000 0026 2816 7008Sídlo firmy:

Mudroňova 2

Košice, 040 01Mapa