2P, s.r.o. Košice
  spojíme Vás do jednej siete
          ... fiber, LAN, datacentrá ...

NaŠA ČINNOSŤ

Medzi hlavné činnosti zabezpečované našou spoločnosťou patria:

     návrhy a realizácie štruktúrovaných káblových systémov od renomovaných výrobcov
    návrhy a realizácie optických prepojení vrátane atestov OTDR, PMD, ...
    návrh, dodávka a inštalácia dátových centier
    návrhy, dodávky a inštalácie záložných zdrojov pre dátové a silové rozvody
    návrhy a dodávky telefónnych ústrední,
    poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných technológií
    dodávky značkového hardwar
e

kuba001rotation kuba002rotation