2P, s.r.o. Košice
  spojíme Vás do jednej siete
          ... fiber, LAN, datacentrá ...

referencie

Continental Matador Truck Tires s.r.o. Púchov - kompletná obnova infraštruktúry v závode v rokoch 2002 - 2015.


 


Cassovar business center II – T-Systems Košice - návrh a kompletná realizácia novej štruktúrovanej kabeláže v rokoch 2010-15.


 


T-Systems I Moldavská, Košice - návrh a kompletná realizácia novej štruktúrovanej kabeláže v rokoch 2014-15.


 


Business center Tesla, Košice - návrh a kompletná realizácia novej štruktúrovanej kabeláže v rokoch 2006-15.


 


Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o. - návrh a kompletná realizácia novej štruktúrovanej kabeláže v rokoch 2014.


 


Správa mestskej zelene Košice - návrh a kompletná realizácia novej štruktúrovanej kabeláže v rokoch 2014.


 


TEKO - Tepláreň Košice a.s. - kompletná obnova infraštruktúry v závode v rokoch 2007 - 2015.


 


Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice - vybudovanie záložného napájania pre operačne sály 2014.


 


Slovenska akadémia vied Košice - vybudovanie štruktúrovanej kabeláže administratívnych priestoroch 2014.


 


Siemens Košice - doplnenie štruktúrovanej a optickej kab. u zákazníkov Siemens v r.2007-2015.


 


Valeo Slovakia s.r.o. Košice - vybudovanie infraštruktúry v novom závode v rokoch 2008 - 2015.


 


U.S.Steel Košice s.r.o. - vybudovanie optických trás v rámci závodu v rokoch 2000 - 2010.


 


Business center Rightpower Ostrava - návrh a kompletná realizácia novej štruktúrovanej kabeláže v roku 2012.


 


Business center Moldavská, Košice - kompletná realizácia novej štruktúrovanej kabeláže v roku 2014.


 


Elektrárne Vojany - návrh a realizácia optických prípojov 2008.


 


Peugeot Trnava - ukončenie a certifikácia všetkých optických prepojov 2005 - 2006.


 


Mondi SCP Ružomberok - návrh a kompletná realizácia optickej siete 2005 - 2006.


 


Jadrová elektráreň Mochovce - vybudovanie infraštruktúry v novom závode v rokoch 2000-2006.


 


Carmeuse Slovakia s.r.o. Slavec - vybudovanie optických trás v kameňolome Slavec v roku 2007.


 


Hotel Holiday Inn Žilina - vybudovanie štruktúrovanej kabeláže v nových priestoroch hotela v r.2007.


 


Vamex a.s. Košice - vybudovanie štruktúrovanej kabeláže v nových priestoroch závodu v r.2007.


 


IIHF Slovensko - pripojenie prenosových vozov zahraničných televízii v r. 2011.


 


Business center Košice - návrh a kompletná realizácia novej štruktúrovanej kabeláže v roku 2010.


 


Obec Kechnec - návrh a kompletná realizácia FTTH siete v rokoch 2009-2010.


 Okrem spomínaných zákazníkov sme projektovali napríklad SND v Bratislave, Metropolitnú optickú sieť v Košiciach, .....
Naše kamery strážia TEKO Košice, Moldavu Nad Bodvou, ale aj fotovoltaické elektrárne na východnom Slovensku , ......
S našimi pracovníkmi vyjadrovali spokojnosť aj v Prahe, Budapešti, Bukurešti, Kyjeve, Viedni.....

 

Peter Proks

konateľ spoločnosti

kuba001rotation kuba002rotation